Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Zpráva z 2. konference o přírodních dynamech

Druhá Konference o přírodních dynamech se konala 25. června až 1. července 2017 ve Valticích. Jejím hlavním tématem byla hydromagnetická dynama, magnetokonvekce a různé hydromagnetické procesy odehrávající se v jádru Země, jádrech planet, ve Slunci a jiných hvězdách, v galaxiích, akrečních discích a jiných astrofyzikálních objektech a také laboratorní hydrodynamické experimenty a dynamoexperimenty. Konferenci pořádal Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky v Praze, Ústav věd o Zemi Slovenské akademie věd v Bratislavě a oddělení astronomie, geofyziky a meteorologie na fakultě matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Konferenci navštívilo celkem 59 účastníků včetně dvou doprovázejících osob z devíti zemí z celého světa (USA a Evropy). Bylo důležité, aby naše konference byla přitažlivá především pro mladé vědce: konference se zúčastnilo 14 absolventů a vysokoškolských studentů.


Vědecká část konference se skládala z pěti sekcí (včetně přehledových přednášek u každé sekce) a třech odpoledních prezentací posterů. Postery byly uvedeny krátkými, dvouminutovými prezentacemi. Obdrželi jsme celkem 62 abstraktů, které odpovídaly ústním nebo posterovým prezentacím a jsou uvedeny v brožuře s programem a abstrakty.


Na 2. konferenci o přírodních dynamech se sešla vědecká komunita, která se zabývá dynamem (geofyzikové, astrofyzici, matematici z oboru aplikované matematiky či fyzikové, kteří pracují na laboratorních experimentech s dynamem), a mohla se věnovat intenzivní diskuzi i mimo vědecké přednášky. Mezinárodní programový výbor se shodl, že kvalita prezentací studentů byla velmi vysoká a Osvědčení o vynikající prezentaci pro nejlepšího studenta získala Valeria Shumaylova (Cambridgská univerzita, U.K.) za svou prezentaci “Coarsening magnetic instability in domains of large aspect ratio: ABC and modulated flows“. Nominaci na Cenu za prezentaci mladého vědce IAGA proto získala Valeria Shumaylova. Finanční podpora, kterou poskytla organizace IAGA, byla velmi přínosná. Tato cestovní podpora spojená s odpuštěním registračních poplatků byla udělena 3 mladým vědcům.

 

Konference byla navíc věnována životním jubileím Jozefa Brestenského a Pavla Hejdy, kteří organizovali předchozí konference o dynamech. Třetí konference o přírodních dynamech proběhne zřejmě za čtyři roky či pět let na Slovensku.

 

Ján Šimkanin, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha
Juraj Kyselica, Peter Guba, Tomáš Šoltis