Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vznik základních molekul RNA světa během bombardování planety Země mimozemskými tělesy

Vznik základních molekul RNA světa během bombardování planety Země mimozemskými tělesy

 

Svatopluk Civiš

 

 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v. v. i.

 

9. 4. 2015 16:00.

 

Konec období pozdního bombardování planety Země asteroidy před necelými 4 miliardami let odpovídá stáří horninových vzorků, jejichž izotopové složení nasvědčuje existenci primitivních živých forem na naší planetě. Dopady mimozemských těles proto mohly přispět k vytvoření prvních molekul, které se později staly součástí složitějších organických systémů. Pomocí výkonového laserového systému PALS jsme laboratorně simulovali vysoce energetickou syntézu bází nukleových kyselin a cukrů z formamidu a para-formaldehydu při dopadu mimozemského tělesa. Experimenty byly doplněny teoretickými výpočty a kvantově chemickým popisem reakčních cest. Závěry experimentální a teoretické práce ukazují, že kanonické nukleové báze stejně jako molekuly ribózy a dalších cukrů lze syntetizovat při události o vysoké hustotě energie (tedy např. v impaktním plazmatu) radikálovou chemií za účasti radikálů CN a NH a formamidu a paraformaldehydu jako prekurzorů.