Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vznik magmatu z částečně natavených plášťových hornin – nové poznatky z experimentů

Vznik magmatu z částečně natavených plášťových hornin

nové poznatky z experimentů

Matěj Peč

Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology

čtvrtek 11. května 2017, 16:00 hod

Desková tektonika neustále mění tvář naší planety vznikem nové kůry na středooceánských hřbetech a zánikem staré kůry v subdukčních zónách. Tento jedinečný proces existuje ve sluneční soustavě pouze na Zemi. Vznik nové kůry na středooceánských hřbetech je spojen s intenzivní deformací a s částečným tavením plášťových hornin, které se na povrchu projevuje vulkanickou činností. Výstup tavenin na středooceánských hřbetech představuje většinu přenosu hmoty mezi zemským pláštěm, kůrou a atmosférou. Poznání a pochopení procesů, které řídí migraci těchto tavenin z hlubin až k povrchu je proto zásadní pro pochopení vývoje naší planety.

Během této přednášky budou představeny nejnovější výsledky výzkumu v oblasti experimentální geologie, zaměřené na pochopení fyzikálních a chemických procesů v částečně natavených plášťových horninách. Jaký je vliv napětí na extrakci tavenin z pláště? Jaký je vliv chemických reakcí? A jaké přístroje nám umožňují simulovat teplotní a tlakové podmínky pláště? Hledání odpovědí na tyto a mnohé další otázky nám přiblíží Matěj Peč, profesor z MIT (Massachusetts Institute of Technology).