Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Trasa dálnice D8 Českým středohořím

Trasa dálnice D8 Českým středohořím

geologická stavba postiženého území

Vladimír Cajz

Geofyzikální ústav AV ČR

úterý 1. listopadu 2016, 16:00 hod

Zprovoznění úseku dálnice D8 centrální partií Českého středohoří je slibováno již více než desetiletí a zatím poslední ohlášený termín, prosinec 2016, je opět ohrožen nestabilitou horninového masívu. Příčinou jsou jak extrémně složité geologické podmínky, tak nezodpovědný přístup orgánů státní správy k výběru trasy. Svahové pohyby v podobě sesuvů a skalních řícení jsou v Českém středohoří velmi časté. Lokální výskyty těchto fenoménů jsou známy dlouhou dobu, ale teprve ucelená studie z devadesátých let přinesla komplexní pohled na složitost celého území. Obsahem přednášky bude seznámení s některými historickými sesuvy a jejich příčinami, detailní pohled na oblast současného sesuvu a v neposlední řadě komentář k dalším plánovaným úsekům silničních staveb v oblastech Českého středohoří ohrožených svahovými pohyby.

Videozáznam:   PŘEDNÁŠKA   DISKUZE