Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovské expedice: Vznik pískovcového reliéfu

Pátá přednáška z cyklu Spořilovské expedice proběhne ve čvtrtek 11.12. v 16:00 na našem ústavu. V rámci přednášky pohovoří Jiří Bruthans o vzniku pískovcových útvarů a o tom, jak napěťové pole ovlivňuje erozi.

Na mnoha místech na Zemi se v pískovcových terénech vytváří reliéf s pozoruhodnými útvary jako jsou skalní brány, převisy, dutiny, skalní věže a sloupky.Některé skalní brány jsou tak dlouhé a přitom tak úzké, že je s podivem, že ještě stojí. Co dovolí vzniknout mohutným věžím a sloupům a chrání je před erozí? Vždyť v řadě skalních útvarů je pískovec tak měkký, že ho lze rozdrobit nehtem a odpadlé kusy skal se rychle rozpadají na písek … Na základě fyzikálních experimentů, terénních měření a numerického modelování se týmu pracovníků a studentů z PřF UK, ústavů Akademie věd a Brigham Young Univerzity ve Spojených státech podařilo princip vzniku a stability pískovcových skalních forem vysvětlit. Vůbec poprvé jsou prezentované teorie doloženy experimentálně vytvořenými skalními útvary za použití specifického pískovce (tzv. uzamčeného písku) z lomu Střeleč v Českém ráji a běžných erozních a zvětrávacích procesů. Princip vzniku skalních forem je vysvětlen negativní zpětnou vazbou mezi tlakem a erozí. Různé skalní tvary v pískovci se od sebe neliší mechanismem vzniku, ale jen počátečními podmínkami ve skalním masivu - orientací puklin, která ovlivní napětového pole v hornině. Vzhledem k tomu, že pozitivní vliv napětí na stabilitu forem v pískovci dosud nebyl intenzivněji studován, výsledky týmu vedeného J. Bruthansemtak otevírají nové směry výzkumu.

Výsledek analogového experimentu