Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovské expedice - Prach kolem nás

Prach kolem nás

Stopování prachových částic v geologickém záznamu a pohyb prachu v dnešní atmosféře

 

 

Leona Chadimová

 

 

Geologický ústav AV ČR

 

30.10.2014 16:00

Stopování prachových částic nás zavede jak do prostředí prvohorních moří, kde se ukládaly vrstvy vápenců, tak do dnešní atmosféry nad naším územím. Pomocí petrofyzikálních metod zahrnujících měření magnetické susceptibility a gama-spektrometrie starých vápencových hornin lze identifikovat různé druhy nečistot a jejich proměnlivost v čase, z nichž pouze část se do prostředí dostala ve formě atmosférického prachu. Proměnlivost v jejich množství a složení ukazuje na měnící se dynamiku atmosférické a oceánické cirkulace v průběhu času, což platí jak pro minulost, tak i dnešek. Analýzou jednotlivých částic, jejich morfologie a složení, lze odlišit zdroj a původ prachu – přírodní versus antropogenní, lokální či vzdálené a exotické zdroje. Podíváme se také, jak vypadá prach původem ze saharské části severní Afriky, který se k nám dostal letos na jaře.

 

 

Leona Chadimova       Leona Chadimova