Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Spořilovské expedice - Dynamika magmatu

Prokop Závada v laboratoři

Čtvrtá přednáška cyklu Spořilovské expedice proběhne ve čvtrtek 27.11. v 16:00 na našem ústavu. Prokop Závada nás uvede do problematiky vmísťování magmatu do horninového prostředí zemské kůry, seznámí nás s mikrostrukturami, které tento proces vytváří, a představí modely vzniku magmatických těles.

Řada geologických procesů jako jsou sopečné erupce, lávové výlevy, vznik plutonických těles nebo budování horských pásem při kolizi kontinentů je řízena mechanickými vlastnostmi magmatických hornin a dynamikou jejich výstupu. Způsob deformace a dynamiku výstupu magmatických nebo částečně natavených hornin studujeme v terénu z jejich strukturního záznamu. Pro lepší pochopení procesů deformace a výstupu magmatu k povrchu s úspěchem používáme analogové modelování, neboť numerické modelování či experimenty s horninami jsou velmi obtížné a těžko realizovatelné. Analogovým modelováním napodobujeme vývoj studované oblasti ve zmenšeném měřítku s materiály jako jsou například vosk, sádra nebo písek. Pomocí analogového modelu můžeme získat představu o tom, jak rostou lávové dómy, jaký byl původní tvar vulkanických těles ve třetihorách nebo jakým způsobem ovlivňují natavené horniny vrásnění nadložních vrstev při kolizi kontinentů. Pojďme se podívat na výsledky analogových modelů ...