Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Kvartérní pohyby na zlomech v Českém masívu

Kvartérní pohyby na zlomech v Českém masívu

Proč je kromě seismogramů dobré studovat také svahové sedimenty

Petr Špaček

Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity, Brno

5.5.2016 16:00

Sledování pohybů na zlomech je hlavním motivem mnoha probíhajících seismologických a geodynamických studií. V našich podmínkách s velmi malou až nulovou rychlostí aktivní povrchové deformace a slabou lokální seismicitou je často nejúčinnějším způsobem posouzení aktivity zlomů studium geologických záznamů v bezprostřední blízkosti zlomu. Tento přístup nabízí pohled do dlouhodobější pohybové historie zlomu a umožňuje odhadnout budoucího vývoj deformace na zlomu. Zatímco geodetické a seismologické studie jsou založené na přesném měření citlivými přístroji, výzkum geologických záznamů připomíná práci archeologů, která se zabývá nebývalými detaily a otevírá tak málo prostudovaný svět, propojující obory geodynamiky, sedimentologie a kvartérní geologie. Hlavní výzvou při interpretaci profilů je pak správné dešifrování kombinovaného záznamu tektonicky a klimaticky řízených sedimentačních a deformačních procesů a jejich kvantifikace. V přednášce budou představeny ukázky z několika studií, které v posledních letech řešily otázku kvartérního pohybu na zlomech v rámci základního výzkumu či jako součást aplikovaného výzkumu motivovaného požadavky praxe - mj. požadavky na bezpečnost jaderných elektráren a úložišť jaderného odpadu.