Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Geotermální energie na Litoměřicku - výsledky hlubinného vrtu PVGT-L1 a výhledy do budoucna

Geotermální energie na Litoměřicku - výsledky hlubinného vrtu PVGT-LT1 a výhledy do budoucna

 

Hana Jiráková, Jan Šafanda, Bedřich Mlčoch

 

 

 

 

28. května 2015 od 16:00 v přednáškovém sále GFÚ na Spořilově

 

  

Pozvali jsme tentokrát několik přednášejících, kteří v kratších příspěvcích přiblíží záměr, průběh a výsledky projektu z pohledu zadavatele (město Litoměřice), firmy, jež řídila samotný vrtný projekt (GEOMEDIA), i specialistů v oborech geofyziky a geologie (Geofyzikální ústav AVČR, Česká geologická služba).

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Připomínáme, že v přednáškovém sále GFÚ je rovněž expozice přibližující významné mezinárodní projekty hlubinného vrtání, především v rámci projektu ICDP, a rovněž seznamující s vybranými hlubokými vrty, realizovanými ve vzdálenější i nedávné minulosti na našem území (včetně PVGT-LT1).

Autor zprávy: David Uličný

 

Foto V. Žáček, Česká geologická služba