Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Expedice - Současný stav poznání geodynamického vývoje Českého masívu v průběhu paleozoika

Současný stav poznání geodynamického vývoje Českého masívu v průběhu paleozoika

Ondrej Lexa

Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta UK

čtvrtek 8. prosince 2016, 16:00 hod

Vývoj a vzájemné interakce kontinentů Laurentie, Baltiky a Gondwany v průběhu paleozoika (prvohor) zásadně souvisely s vývojem dvou tehdejších oceánů, označovaných jako Iapetus a Rheický oceán. Otevření oceánu Iapetus v pozdním proterozoiku bylo následováno jeho uzavřením v siluru a vznikem kolizního kaledonského orogénu. Na rozhraní kambria a ordoviku došlo k výraznému ztenčení litosféry na severním okraji Gondwany a k otevření Rheického oceánu. Jeho pozdější uzavření vedlo v průběhu devonu až karbonu ke vzniku mohutného pásemného pohoří - variského orogénu, jehož součástí je také Český masív. Přednáška doc. Ondreje Lexy, ředitele Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK, představí poznatky, které v posledních letech umožnily významný posun v interpretaci stavby Českého masívu.

 

Videozáznam: PŘEDNÁŠKA + DISKUZE