Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Expedice - rozpad Sovětského svazu

Proč vlastně Sovětský svaz dopustil rozpad svého impéria a pak dokonce způsobně zanikl?

Jiří Pešek

Fakulta humanitních studií UK

čtvrtek 10. listopadu 2016, 16:00 hod

Při výročních vzpomínkách na rok 1989 si (někdy) klademe otázky po logice listopadových událostí, po jejich iniciátorech, hýbatelích, po podmínkách, které náhle dovolily proměnit po dlouhou dobu jen omezené demonstrace disidentů v masové hnutí, které otřáslo zdánlivě monolitickým režimem a do týdne ho svrhlo. Kdo toto snad až příliš snadné vítězství ale způsobil? A kdo nechal dva roky na to krachnout Sovětský svaz, onu po zuby vyzbrojenou mírovou hráz? Byl to Václav Benda s Petrem Uhlem? Wałeşa? Reagan nebo Havel? Zlovolný reformátor Gorbačov? Způsobila zhroucení příliš velkorysá sociální politika sovětské vlády nebo její takřka nekonečná péče o krachující satelity na západě říše, jak po desetiletí tvrdili západoevropští politologové a historikové? Přednáška se pokusí ukázat zhroucení jednotlivých periferních pásů a nakonec i centra kremelského impéria v poněkud delší historické perspektivě a zejména v logice vývoje sovětské říše jako takové.

Videozáznam: PŘEDNÁŠKA + DISKUZE