Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Energetická revoluce a vyvolaná seismita

Energetická revoluce a vyvolaná seismicita

Nárůst vyvolané seismicity jako jeden z důvodů k zamyšlení nad zdroji energie pro naši civilizaci

  

Leo Eisner

 

 

Seismik s. r. o., ÚSMH

 

12.11.2015 16:00

Neobvykle dlouhé období vysokých cen ropy umožnilo rozvoj nových technologií těžby i z méně prostupných hornin, jako jsou málo propustné pískovce či břidlice. Zejména těžba z břidlic způsobila největší změnu v dobývání surovin od 70-tých let minulého století. Technologie, které tuto změnu umožnily, zejména pak hydraulické štěpení, mnohonásobně zvýšily objem injektovaných kapalin do podzemí, a to i v blízkosti hustě osídlených center. Injektáže kapalin do horninového prostředí mimo jiné způsobují zemětřesení. Pozorování a porozumění procesům, které tato zemětřesení vyvolávají, je klíčové pro další rozvoj nejen těžby ropy a zemního plynu, ale i geotermální energie. Detailní analýza, odlišení přirozené a vyvolané seismicity na příkladech z USA a Evropy a vize pro budoucí vývoj tohoto oboru budou obsahem přednášky.

 

PřílohaVelikost
Expedice Eisner.pdf136.89 KB