Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Enceladus

Enceladus

aneb kryovulkanismus na ledovém měsíci

  

Marie Běhounková

 

 

KG MFF UK

 

19.11.2015 16:00

Enceladus patří překvapivě i přes svou malou velikost mezi nejaktivnější tělesa sluneční soustavy. Jeho výjimečnost naznačila již mise Voyager a potvrdila mise Cassini. Mnohonásobné průlety sondy Cassini, měření a snímání povrchu pro různé vlnové délky poskytly komplexní pohled na Enceladus. Nejdůležitějším objevem byla intenzivní a v současnosti probíhající kryovulkanická činnost blízce propojená s aktivními tektonickými zlomy v oblasti jižního pólu. Gejzíry vycházející z těchto zlomů obsahují vodní páru, ledové částice bohaté na sůl a stopové množství amoniaku a lehkých organických sloučenin. Zdrojem těchto gejzírů je s největší pravděpodobností oceán nad silikátovým jádrem. Enceladus je tedy jedním z nejvhodnějších kandidátů pro hledání existence života mimo Zemi. Právě ale určení vnitřní struktury Enceladu a udržitelnost jeho oceánu jsou dosud ne plně vyřešené otázky, na které se snažíme nalézt odpověď pomocí interpretace gravitačního pole a topografie, pozorovaných tepelných ztrát a časové závislosti aktivity gejzírů geofyzikálními metodami numerického modelování.