Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Carbon cycle and climate - from the geological past into the 21st century

Carbon cycle and climate - from the geological past into the 21st century

Helmut Weissert

ETH, Švýcarsko

12.5.2016 14:00

Pozor! Mimořádná změna místa konání přednášky. Tentokrát proběhne ve Velké mineralogické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6.

Prof. Helmut Weissert působí v oddělení věd o Zemi na ETH v Zurichu. Jeho hlavními vědeckými zájmy jsou paleoceanografie, paleoklimatologie, výzkum globálního uhlíkového cyklu, sedimentologie a geochemie stabilních izotopů. V roce 2013 mu EGU (European Union of Geosciences) udělila medaili Jeana Baptiste Lamarcka za zásadní přínos v aplikaci stabilních izotopů uhlíku ve stratigrafii a paleoceanografii. Jako vynikající učitel byl oceněn „zlatou sovou“ (Goldene Eule), cenou studentů ETH. Přednáška prof. Weisserta na geologické sekci PřF UK je pořádána ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AVČR, který prof. Weisserta hostí v ČR v rámci cyklu „Spořilovské expedice“.