Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titulikona řazení Prefix emailu Linka Číslo dveří
p.skalsky Observatoř Příbram
Ing. v.polak Observatoř Příbram
Ing. Jiří SEMERÁD semerad 210
Ing. CSc. bch 132
RNDr. Aleš ŠPIČÁK CSc. als 205
RNDr. CSc. ulicny 207
RNDr. CSc. v.cajz 209
RNDr. DrSc. vanek 133
Mgr. Ph.D. mates 216b
RNDr. Ph.D. jan 117
RNDr. Ph.D. spicka 208
Mgr. Ph.D. zavada 215
Mgr. Petr BROŽ Ph.D. Petr.broz 214
Ing. PhD. michal.seidl 132
Mgr. PhD. laurin 211
RNDr. PhD. roxerova 216b
Mgr. PhD. stanekm 213
Mgr. PhD. kusbach 212