Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titul Prefix emailuikona řazení Linka Číslo dveří
RNDr. Aleš ŠPIČÁK CSc. als 205
Ing. CSc. bch 132
RNDr. Ph.D. jan 117
Mgr. PhD. kusbach 212
Mgr. PhD. laurin 211
Mgr. Ph.D. mates 216b
Ing. PhD. michal.seidl 132
p.skalsky Observatoř Příbram
Mgr. Petr BROŽ Ph.D. Petr.broz 214
RNDr. PhD. roxerova 216b
Ing. Jiří SEMERÁD semerad 210
RNDr. Ph.D. spicka 208
Mgr. PhD. stanekm 213
RNDr. CSc. ulicny 207
RNDr. CSc. v.cajz 209
Ing. v.polak Observatoř Příbram
RNDr. DrSc. vanek 133
Mgr. Ph.D. zavada 215