Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveříikona řazení
RNDr. Ph.D. jan 117
Ing. CSc. bch 132
Ing. PhD. michal.seidl 132
RNDr. DrSc. vanek 133
RNDr. Aleš ŠPIČÁK CSc. als 205
RNDr. CSc. ulicny 207
RNDr. Ph.D. spicka 208
RNDr. CSc. v.cajz 209
Ing. Jiří SEMERÁD semerad 210
Mgr. PhD. laurin 211
Mgr. PhD. kusbach 212
Mgr. PhD. stanekm 213
Mgr. Petr BROŽ Ph.D. Petr.broz 214
Mgr. Ph.D. zavada 215
Mgr. Ph.D. mates 216b
RNDr. PhD. roxerova 216b
p.skalsky Observatoř Příbram
Ing. v.polak Observatoř Příbram