Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

ČSSD 2012

Česko-Slovenské Seismologické Dny 2012

Hotel Hladina, Slapy

20. - 22. června 2012

Zúčastněné instituce:
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  Praha
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Geofyzikálny ústav SAV Bratislava
Katedra astrónomie, fyziky Zeme a meteorológie Univerzity Komenského v Bratislave
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  Praha
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.  Ostrava
Ústav fyziky Země Masarykovy Univerzity Brno
Seismik s.r.o. Praha
Progseis s.r.o. Trnava

           Program: 

Středa 20. 6. 2012
11:00 - 12:00 Příjezd a ubytování účastníků
12:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 16:00
Seminář mladých
Petra Adamová: Second Degree Moments - A Tool for the Fault Plane Detection?
Catrina Alexandrakis: Seismic structure of the Novy Kostel seismic zone using double-difference tomography
Jan Michálek: Static Source Parameters of the West Bohemia/Vogtland Earthquake Swarms
Hana Čermáková: Synthetic tests of a double-difference earthquake location algorithm (hypoDD) for its further application in the West Bohemia/Vogtland region
Jana Doubravová: Seismon_WB - an interactive software for routine processing of WEBNET data
Helena Munzarová: Anisotropy of the Upper Mantle Beneath the Northern Apennines and Isotropic Tomography
16:00 - 16:20 Přestávka
16:30 - 18:00
Seminář mladých
Hana Karousová: Seismic tomography of the upper mantle beneath the Bohemian Massif
Hana Kampfová: Crust of the Bohemian Massif derived from ‘3D seismic interface modelling’ using the CSS data and by the Receiver Function method exploiting data of teleseismic passive experiments.
Ľubica Valentová (GFÚ SAV):  Inverting finite-frequency traveltimes containing errors to reveal 2D velocity structures
Jiří Vackář (MFF): Rychlé dlouhoperiodické vlny v záznamech řeckých zemětřesení (výsledky diplomové práce)
Karel Vachek (MFF): Studium zemětřesení pomocí koseismických GPS měření
18:00 - 18:15 Milan Brož: Měření ve štole Josef (informace před čtvrteční exkurzí)
18:30 Večeře   

Čtrvtek 21. 6. 2012
08:00 Snídaně
09:00 - 10:30 Exkurze do štoly Josef, Mokrsko
11:00 - 12:00
Slovenské příspěvky
Jozef Kristek, Miriam Kristeková, Peter Moczo: Prehľad odborných aktivít v seizmológii na Slovensku za posledné roky
Andrej Cipciar: SISMOWINE - interaktívne webové rozhranie na testovanie numerických metód seizmického pohybu
Robert Kysel: Súčasný stav a perspektívy výskumu seizmického ohrozenia územia Slovenska
12:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:40 
Litosféra
Luděk Vecsey:  Inovace metod pro studium anizotropie plášťové litosféry – aplikace na data experimentu PASSEQ v okolí Trans-evropské sutury.
Jaroslava Plomerová, Vladislav Babuška, Luděk Vecsey:  Model struktury Evropské litosféry z dat pasivních seismických experimentů.
Český masív
Petr Kolínský: Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu
Vladislav Babuška, Jaroslava Plomerová, Luděk Vecsey, Hana Karousová:  Model hluboké stavby a tektonického vývoje Českého masívu
Pavla Hrubcová: Kontakt západních Karpat s Českým masívem pohledem refrakčních experimentů
15:40 - 16:00 Přestávka
16:00 - 18:40 
Západočeská geodynamika
Bohuslav Růžek: 3D seismická tomografie - možnosti, výsledky, výhledy
Renata Gaždová: Monitoring západočeské geodynamiky Ústavem struktury a mechaniky hornin
Rotační seismologie
Jiří Málek: Generátor rotačních pohybů
Johana Prokop Brokešová: Rotafon
Petr Jedlička:  rotační senzory v GFÚ
Paleoseismologie, hazard+katalogy
Jiří Málek: pravděpodobnostní odhad zemětřesného hazardu
Petra Štěpančíková: Paleoseismologie – metodika a terénní příklad
Petr Špaček a kol.: Jak jsme řešili otázku kvartérní aktivity hlubockého zlomu
19:00 Slavnostní večeře

Pátek 22. 6. 2012
08:00 Snídaně
09:00 - 10:50
Průmyslová mikroseismicita
Leo Eisner: Vznik a rozvoj Seismiku, s.r.o. – servisní společnosti v ropném průmyslu, úspěšné spin-off
Jan Burjánek: Seismický neklid ve službách inženýrské seismologie
Jan Šílený: Detekce „střih vs. tah“ při tlakovém rozrušování v průmyslových vrtech
Teorie a modelování: šíření vln a zdroj
Ivan Pšenčík: paprsky ve složitých prostředích: anizotropie, útlum…
František Gallovič, Jiří Zahradník, Gabriele Ameri: Studium ohniskového procesu zemětřesení L'Aquila z r. 2009 (M6.3)
Zuzana Jechumtálová, Petr Bulant: Efekt 1-D vs. 3-D rychlostního modelu na mechanismus z inverze amplitud, lokalita Dobrá Voda, Malé Karpaty
10:50 - 11:20 Přestávka
11:20 - 12:00 
CzechGEO/EPOS
Jan Zedník: Současný stav a plány České regionální seismické sítě a portálu www.czechgeo.cz
Jaroslav Štrunc: Připojeni východočeských stanic OSTC a CHVC do Českě regionální sítě
Karel Holub, Jana Rušajová: Lokální seismická síť severní Morava
Jana Pazdírková, Zdenka Sýkorová, Petr Špaček, Pavel Zacherle: Lokální seismická síť Morava - MONET
Alena Boušková: lokální sít WEBNET
Jaroslava Plomerová:  AlpArray – pasivní seismický experiment 2014-2016
12:00 Oběd
13:00 Odjezd účastníků