Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

RNDr. Lenka ŠPIČÁKOVÁ Ph.D.

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz.

E-mail prefix

Oddělení

tektonika-sedimenty
Tektonika a geodynamika

Info

Číslo dveří

208