Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Výpočetní středisko

Výpočetní středisko je samostatnou organizační jednotkou Geofyzikálního ústavu.

Zajišťuje provoz a veškeré služby související s provozem počítačů zaměstnanců ústavu, ústavní síť, elektronickou poštu, datové servery pro předávání dat a komunikaci s mimoústavními partnery, počítačovou grafiku a ostatní informační systémy.

Počítačová síť GFÚ je připojena pomocí vysokorychlostní optické technologie na metropolitní síť PASNET, která je propojena pomocí Internetu s národní výzkumnou sítí CESNET.

Zaměstnani výpočetního centra spolupracují s provozním střediskem metropolitní sítě pro zajištění bezchybného a nepřetržitého provozu ústavního interentu a též se podílejí na vývoji harwaru a softwaru souvisejícího s počítačovými sítěmi.


Výpočetní server NEMO

V roce 2008 byl pro Geofyzikální ústav zakoupen výpočetní server od firmy Sprinx, a.s. Počáteční konfigurace systému je následující:

Počet procesorů/jader na procesor

32/4

Sdílená paměť

256 GB

Operační systém

Linux Enterprise Server 10

Jazyky paralelního programování

fortran, C, C++, StarP (Matlab/Python)

Efektivní počet procesorů

32 x 4 = 128

Cena

2 mil.Kč

Do budoucna lze výpočetní server dále rozšiřovat. Adresa serveru je nemo.ig.cas.cz

S pomocí serveru jsou nebo budou řešeny tyto problémy:

  • Modelování úlohy o geodynamu (generace zemského magnetického pole)
  • Korelační funkce seismického šumu a odhad charakteristik seismického modelu
  • 3D gravimetrická inverze v regionálním měřítku
  • Sdružené inverze heterogenních geofyzikálních dat

Správcem serveru NEMO je Jano Šimkanin.