Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Vedení ústavu

Vedení ústavu

Ředitel: RNDr. Aleš Špičák, CSc.

Zástupce ředitele: RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

Vedoucí hospodářské správy: Ing. Irena Peterková

Vědecký sekretář: RNDr. Bohuslav Růžek, CSc.

Předseda Rady ústavu: RNDr. Jan Šafanda, CSc.


Sekretariát ředitele, podatelna a úřední deska


Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titulikona řazení Prefix emailu Linka Číslo dveří
Ing. Irena PETERKOVÁ peterkova 113
RNDr. CSc. jpk 108
RNDr. Aleš ŠPIČÁK CSc. als 205
RNDr. CSc. b.ruzek 3