Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Rada ústavu

Rada ústavu

 

Předseda: RNDr. Jan Šafanda, CSc.

Místopředsedkyně: Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)

Tajemník: RNDr. Josef Pek, CSc.

 

Interní členové:

RNDr. Pavel Hejda, CSc.

RNDr. Josef Horálek, CSc.

RNDr. Eduard Petrovský, CSc.

RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc.

RNDr. Jan Šafanda, CSc.

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

RNDr. David Uličný, CSc.

 

Externí členové:

Doc. RNDr. Hana Čížková, PhD. (MFF UK)

RNDr. Jiří Málek, PhD. (ÚSMH AV ČR)

Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (MFF UK)

Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (ÚFA AV ČR)