Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Orogenní procesy a reologie hornin

Řeka Hoarusib a Leilandský drift, Neoproterozoické pásmo Kaoko v SZ Namibii.

Litosféra představuje nejsvrchnější pevnou horninovou vrstvu obsahující kontinentální (0-35km) nebo oceánskou kůru (0-8km) a podložní litosferický plášť. Okraje litosferických desek jsou opakovaně postihovány orogennímy procesy již od Archaika a vedou ke vzniku silně přepracovaných a deformovaných zón tzv. orogenů (podle řeckého slova označujícího tvorbu horstva). Každý orogén prochází vlastním vývojem, který zahrnuje deformaci, metamorfózu, magmatizmus, erozi a sedimentaci. Současné orogenní zóny kopírují horská pásma s výraznou topografii a odhalují procesy především ve svrchních partiích orogenních zón. Naproti tomu, staré orogeny jsou již významně erodovány a díky tomu je možné studovat procesy v spodních částech orogenů.

Naše studium je zaměřeno na reologii přírodně deformovaných hornin na rozmezí kontinentální kůry a litosferického pláště, v hlubokých partiích orogenních zón. Pro geology je reologie studiem deformace a viskózního toku hornin pod vlivem aplikovaného napětí. Nejcitlivějším indikátorem reologie hornin je jejich mikrostruktura, která je výsledkem mechanických vlastností studovaných hornin. Hlavní zájmovou oblastí našeho studia je Český masív, který představuje největší odkrytou oblast variského horstva v Evropě, i když další studia probíhají i v dalších orogenních zónách.


V současnosti pracujeme na následujících tématech:

1. Interní deformační stavba těles svrchněplášťových hornin a její deformační propojení s okolními křemen-živcovými horninami Moldanubika Českého masívu.
2. Deformační stavba svrchně plášťových hornin a jejich deformační propojení s okolními horninami ve variském pohoří na Iberském poloostrově SV Portugalsko.
3. Petrofyzikální vlastnosti a reologie plášťových hornin v plášťových i korových podmínkách.
4. Reologie vysoce deformovaných a částečně natavených křemenno-živcových hornin na příkladu granulitů Českého masívu.
5. Vztah tektoniky a opakované magmatické aktivity (USA).Členové skupiny: Prokop Závada
  Matěj Machek
  Zuzana Roxerová
  Vladimír Kusbach
  Aleš Špičák
  Pavlína Hasalová

Tento výzkum probíhá ve spolupráci s českými a zahraničními výzkumnými týmy. Především spolupracujeme s Ústavem petrologie a strukturní geologie na Univerzitě v Praze, Českou geologickou službou, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg a Laboratoire de Tectonophysique, Université de Montpellier ve Francii.

Pohoří Erongo, západní Namibie