Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Studium anizotropie magnetické susceptibility

Anizotropie magnetické susceptibility

V geologii se určování vnitřní stavby hornin využívá k pochopení deformační historie, směru a způsobu toku ve vyvřelých horninách a také ke studiu procesů probíhajících při vzniku usazených hornin. Jednou z často využívaných metod studia vnitřní stavby hornin je anizotropie magnetické susceptibility, pro její rychlost, snadnost a vysokou přesnost. AMS se tak stala velmi populární metodou k určování přednostních staveb v horninách bez makroskopicky znatelné přednostně orientované struktury.

V naší práci se zabýváme studiem procesů které vedou ke vzniku či změně AMS v horninách během jejich plastické deformace, toku magmatu při vmisťováni podpovrchových těles vyvřelých hornin, výlevů lávy na zemský povrch a také během změn chemického a minerálního složení. Studium AMS kombinujeme se studiem mikrostruktury, krystalové přednostní orientace a dalších vlastností hornin.

1) Vznik a AMS při tvorbě komplexních staveb v magmatech o vysokem podílu vykrytalovaných minerálních zrn.

- Tokové stavby v dacitových lávových proudech na svazích vulkánu Three Sisters v Oregonu (USA)
- Stavby vzniklé při pronikání žulových těles (plutonů) Castle Crags a Caribou Mountain v horách Klamath, Kalifornie (USA)
- Analýza magnetických staveb na okraji mocné doleritové žíly (žíla Foum Zguid, Jižní Maroko)

2) Vývoj AMS během plastické deformace hornin

- Studie vzájemného vztahu pronikání tmavé žíly do uloženin soli, za užití kombinace studia magnetických vlastností a mikrostruktury soli a lamprofýrové žíly.
- Analýza AMS, mikrostruktury a krystalové přednostní orientace v experimentálně deformovaných minerálních agregátech a přírodních střižných zónách.

3) AMS během chemických a minerálních změn hornin

- Vliv procesů hydrotermálních alterací (feldspatizace a greisenizace) na magnetické vlastnosti a pórový prostor granitů na příkladu pně Vysoký Kámen (žulové těleso Krudum v západních čechách.
- Paramagnetická/Ferrimagnetická AMS jako výsledek topotaktických vztahů mezi minerály plášťových hornin a produktů jejich serpentinizace.