Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Fyzikální vlastnosti hornin

Fyzikální vlastnosti hornin a jejich vztah k mikrostuktuře a chemickému složení

Fyzikální vlastnosti hornin jsou z velké části určovány minerálním složením horniny a její mikrostrukturou. Většina fyzikálních vlastností hornin se může měnit v závislosti na směru v jakém je určena. Horniny jsou tedy z hlediska fyzikálních vlastností ve většině případů anizotropní. Tato anizotropie se dá rozdělit na anizotropii vlastní která je způsobena obsahem a orientací jednotlivých minerálů v hornině a na anizotropii která je způsobena přednostní orientací pórů. V naší práci se soustředíme na dva výzkumné okruhy. Jedním z nich je studium vzniku anizotropie magnetické susceptibility ve vyvřelých přeměněných i usazených horninách. Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) je petrofyzikální metoda pro nepřímé určování přednostní orientace magnetických minerálů v hornině. Dalším směrem kterým se zabýváme je studium toho jak mikrostruktura horniny ovlivňuje vznik a přednostní orientaci póru v hornině a zároveň také jaký je vliv mikrostruktury na porozitu, propustnost a termální vodivost hornin.

* Studium anizotropie magnetické susceptibility.

* Studium geometrie pórového prostoru a její vztah k fyzikálním vlastnostem a mikrostruktuře hornin.

* Anizotropie fyzikálních vlastností hornin svrchního Zemského pláště z kolizních prostředí.