Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Laboratorní vybavení

Provozujeme laboratoř mikroskopie hornin, laboratoře s petrofyzikálními experimentálními přístroji a laboratoř analogového modelování. Vybavení obshauje následující klíčová zařízení:

- petrografický mikroskop s digitální kamerou pro pozorování a záznam v

- rovinně a křížem polarizovaném světle

- fluorescentním světle vybuzeném UV zářením

- odraženém světle

petrofyzikální experimentální přístroje

- měření rychlosti P-vln ultrazvukovým prozařováním v mnoha směrech za vysokého omezujícího tlaku

- měření anizotropie magnetické susceptibility kappa můstkem

- analogové modely

Dále spolupracujeme s laboratořemi vybavenými pro elektronovnou mikroskopii a experimentální měření propustnosti, porozity a magnetických vlastností hornin. Stručné informace o přístrojích a jejich použití v kontextu našich výzkumných projektů jsou uvedeny v podsekcích.