Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Seismická služba

Seismická služba

Geofyzikální ústav provozuje stálé seismologické stanice Průhonice (PRU), Kašperské Hory (KHC), Dobruška/Polom (DPC), Nový Kostel (NKC), Panská Ves (PVCC), Úpice (UPC),Třešť (TREC) a Králíky (KRLC), které jsou součástí České regionální seismické sítě (ČRSS), a lokální seismickou síť v západních Čechách (WEBNET). Seismcká služba provádí detailní analýzu digitálních seismogramů, lokalizaci regionálních a světových zemětřesení, mezinárodní výměnu seismických dat a jejich archivaci. Geofyzikální ústav produkuje seismologické bulletiny a katalogy regionálních seismických jevů, sbírá a vyhodnocuje makroseismická hlášení o zemětřeseních pocítěných na území České republiky.
 

Nejnovější lokalizace zemětřesení

Indukovaná seismicita v Ostravsko-Karvinském revíru