Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linkaikona řazení Číslo dveří
RNDr. Jiří KVAPIL Ph.D. j.kvapil
Ing. jepe 1
RNDr. CSc. kolar 219
RNDr. jzd 5
semrad 5
RNDr. CSc. jsi 10
RNDr. CSc. kozak 30
30
Ing. Jakub KLICPERA jk 31
Ing. Milan BROŽ CSc. milan 31
RNDr. DrSc. vv 12
RNDr. PhD. vecsey 11
Mgr. helena 11
RNDr. CSc. b.ruzek 3
Mgr. hke 011
Ing. Jana DOUBRAVOVÁ doubravka 2
RNDr. DrSc. babuska 9
RNDr. Jan BURJÁNEK Ph.D . burjanek 224
RNDr. Ph.D. pavla 22
Ing. Josef HORÁLEK CSc. jhr 7
RNDr. PhD. zs 221
Jan PODOLNÍK jpodolnik 20
kotek 1
RNDr. PhD. adamova 2
RNDr. Tomáš FISCHER PhD. fischer 13
Mgr. Zuzana PROCHÁZKOVÁ prochazkova 13
Mgr. Hana JAKOUBKOVÁ hanaj 13
Mgr. Martin BACHURA martin.bachura 13
Mgr. adrian 20
Mgr. Vojtěch LÁVIČKA lavicka 20
p.g. ab 6
RNDr. CSc. ip 223
RNDr. DrSc. jpl 8
Dr. Johannes THUN thun 224