Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jménoikona řazení Příjmení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveří
Mgr. adrian 20
p.g. ab 6
RNDr. CSc. b.ruzek 3
30
Mgr. Hana JAKOUBKOVÁ hanaj 13
Mgr. hke 011
Mgr. helena 11
RNDr. CSc. ip 223
Ing. Jakub KLICPERA jk 31
RNDr. CSc. kozak 30
RNDr. CSc. jsi 10
RNDr. jzd 5
RNDr. Jan BURJÁNEK Ph.D . burjanek 224
Ing. Jana DOUBRAVOVÁ doubravka 2
RNDr. DrSc. jpl 8
semrad 5
RNDr. Jiří KVAPIL Ph.D. j.kvapil
Ing. Josef HORÁLEK CSc. jhr 7
kotek 1
RNDr. PhD. vecsey 11
Ing. Milan BROŽ CSc. milan 31
RNDr. Ph.D. pavla 22
Ing. jepe 1
RNDr. CSc. kolar 219
RNDr. PhD. adamova 2
RNDr. Tomáš FISCHER PhD. fischer 13
RNDr. DrSc. vv 12
RNDr. DrSc. babuska 9
Mgr. Vojtěch LÁVIČKA
Mgr. Zuzana PROCHÁZKOVÁ prochazkova 13
RNDr. PhD. zs 221