Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveříikona řazení
RNDr. Jiří KVAPIL Ph.D. j.kvapil
Mgr. hke 011
Ing. jepe 1
kotek 1
RNDr. CSc. jsi 10
RNDr. PhD. vecsey 11
Mgr. helena 11
RNDr. DrSc. vv 12
RNDr. Tomáš FISCHER PhD. fischer 13
Mgr. Zuzana PROCHÁZKOVÁ prochazkova 13
Mgr. Hana JAKOUBKOVÁ hanaj 13
Mgr. Martin BACHURA martin.bachura 13
RNDr. PhD. adamova 2
Ing. Jana DOUBRAVOVÁ doubravka 2
Mgr. adrian 20
Mgr. Vojtěch LÁVIČKA lavicka 20
Jan PODOLNÍK jpodolnik 20
RNDr. CSc. kolar 219
RNDr. Ph.D. pavla 22
RNDr. PhD. zs 221
RNDr. CSc. ip 223
RNDr. Jan BURJÁNEK Ph.D . burjanek 224
Dr. Johannes THUN thun 224
RNDr. CSc. b.ruzek 3
RNDr. CSc. kozak 30
30
Ing. Jakub KLICPERA jk 31
Ing. Milan BROŽ CSc. milan 31
RNDr. jzd 5
semrad 5
p.g. ab 6
Ing. Josef HORÁLEK CSc. jhr 7
RNDr. DrSc. jpl 8
RNDr. DrSc. babuska 9