Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmeníikona řazení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveří
RNDr. PhD. adamova 2
RNDr. DrSc. babuska 9
Mgr. Martin BACHURA martin.bachura 13
p.g. ab 6
Ing. Milan BROŽ CSc. milan 31
RNDr. Jan BURJÁNEK Ph.D . burjanek 224
Ing. Jana DOUBRAVOVÁ doubravka 2
RNDr. Tomáš FISCHER PhD. fischer 13
Ing. Josef HORÁLEK CSc. jhr 7
RNDr. Ph.D. pavla 22
Mgr. Hana JAKOUBKOVÁ hanaj 13
RNDr. PhD. zs 221
Ing. jepe 1
Mgr. hke 011
30
Ing. Jakub KLICPERA jk 31
RNDr. CSc. kolar 219
kotek 1
RNDr. CSc. kozak 30
RNDr. Jiří KVAPIL Ph.D. j.kvapil
Mgr. Vojtěch LÁVIČKA lavicka 20
Mgr. adrian 20
Mgr. helena 11
RNDr. DrSc. jpl 8
Jan PODOLNÍK jpodolnik 20
Mgr. Zuzana PROCHÁZKOVÁ prochazkova 13
RNDr. CSc. ip 223
RNDr. CSc. b.ruzek 3
semrad 5
RNDr. CSc. jsi 10
Dr. Johannes THUN thun 224
RNDr. DrSc. vv 12
RNDr. PhD. vecsey 11
RNDr. jzd 5