Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titul Jméno Příjmení Titulikona řazení Prefix emailu Linka Číslo dveří
Mgr. pd 230c
robert 227
Mgr. freyerova 228
07
bývalá kotelna
RNDr. Tomáš UXA uxa 228
RNDr. CSc. jsa 229
Ing. CSc. mkr 230a
RNDr. DrSc. cermak 226