Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Pracovníci oddělení

Všechna telefonní čísla mají formát (+420) 267 103 xxx, kde xxx je linka (ústředna: 111).
Chcete-li poslat e-mail, použijte "E-mail prefix" a doménovou adresu @ig.cas.cz

Titulikona řazení Jméno Příjmení Titul Prefix emailu Linka Číslo dveří
robert 227
07
bývalá kotelna
Ing. CSc. mkr 230a
Mgr. pd 230c
Mgr. freyerova 228
RNDr. CSc. jsa 229
RNDr. DrSc. cermak 226
RNDr. Tomáš UXA uxa 228