Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Skalná

Západní Čechy [50.1688N, 12.3606E]

Tato nově zřízená komplexní geodynamická observatoř se nachází v podzemní štole v žulovém masivu. Observatoř je určena ke sledování probíhajících geodynamických procesů v zemské kůře. Je vybavena sesmografem, dvojicí náklonoměrů, barometrem a měřidlem deformace. Kromě seismografu jsou ostatní přístroje ještě v testovacím režimu s ohledem na dlouhodobou stabilizaci náklonoměrů v místním prostředí a jejich ustavení na hornině. Byla provedena rovněž dlouhodobá gravimetrická pozorování změn tíhového pole. Výrazná změna byla zjištěna po zemětřesení u Sumatry v prosinci 2004, kdy se na dlouhou dobu změnil trend měřené veličiny.

Fotografie ukazují údržbu elektronického systému náklonoměrů, přenos dat z gravimetru LCR Graviton EG a celkový pohled na vnitřek observatoře (gravimetr, náklonoměry, seismograf).

 

Aktuální data