Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Mobilní seismické stanice MOBNET

Mobilní seismické stanice GFÚ (MOBNET)


MOBNET je sada seismických stanic instalovaných v tektonicky zajímavých oblastech na omezenou dobu v rámci mezinárodních výzkumných projektů. MOBNET vznikl v r. 1988 a v současné době se skládá ze 65 mobilních stanic. Polovina seismometrů jsou krátkoperiodické instrumenty Lennartz Le-3D, ostatní jsou širokopásmově sensory  STS2 a Guralp (CMG-3T, CMG-3ESP, CMG-40T). Datový systém GAIA pracuje převážně v offline režimu, denně hlásí stav stanice pomocí sms zpráv. Online přenos dat je také možný.

Stanice MOBNETu byly v minulosti využívány např. v pasivních seismických projektech RETREAT (Apenniny), LAPNET (severní Finsko), PASSEQ (střední Evropa), MOSAIC, BOHEMA (Český masív). V současné době je 22 širokopásmových stanic zapojeno do rozsáhlého evropského projektu AlpArray (http://www.alparray.ethz.ch/home) a v doplňkovém pasivním experimentu EASI.

 


Systemy sběru dat

Vistec/Jupiter (6 jednotek)
Vistec/Gaia 1 (30 jednotek)
Vistec/Gaia 2 (17 jednotek)
Vistec/Gaia 3 (8 jednotek)
Vistec/Gaia 5 (10 jednotek)

Seismometry

32 krátkoperiodických 3-složkových seismometrů Lennartz Le3D
15 širokopásmových 3-složkových seismometrů Streckeisen STS-2
13 širokopásmových 3-složkových seismometrů CMG-3ESP
2 širokopásmové 3-složkové seismometry CMG-3T
1 širokopásmový 3-složkový seismometr CMG-40T


Probíhající a ukončené experimenty využívající stanice Mobnetu

Projekt AlpArray  (široká mezinárodní spolupráce)  

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 20 Vistec/Gaia, 20 širokopásmových seismometrů
Místo: Česká republika
Období: srpen 2015 – prosinec 2018
Účel: studium kůry a svrchního pláště pod Alpami a okolí

  

Projekt AlpArray-EASI (široká mezinárodní spolupráce) 

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 20 Vistec/Gaia, 20 širokopásmových seismometrů
Místo: Česká republika, Německo
Období: srpen 2014 – srpen 2015
Účel: studium kůry a svrchního pláště podél profilu z Českého masívu do Alp

 

Projekt REYKJANET

Koordinátor sítě: J. Horálek
Instrumentace: 15 Vistec/Gaia, 14 CMG-40T, 1 Le3D
Místo: jihozápadní Island
Období: srpen 2013 – dosud
Účel: monitorování zemětřesných rojů v jihozápadním Islandu

 

Projekt BOHEMA IV

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 11 Vistec/Gaia,11 širokopásmových seismometrů
Místo: Česká republika
Období: listopad 2012 – červenec 2014
Účel: studium anizotropie svrchního pláště kontaktu Brunovistilika s východní částí Českého masívu

 

Projekt EgerRift

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 30 Vistec/Gaia, 15 STS-2 seismometrů a 15 Le3D
Místo: Česká republika, Německo
Období: srpen 2007 – leden 2011
Účel: studium struktury a anizotropie svrchního pláště Oháreckého riftu

 
Projekt LAPNET

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 5 Gaia, 5 STS-2 seismometres
Místo: severní Finsko
Období: srpen 2007 – září 2009
Účel: studium struktury svrchního pláště severní části Fennoskandie

 

Projekt PASSEQ (široká mezinárodní spolupráce)

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 24 Gaia, 11 BB seismometry (STS-2, CMG-3T,-ESP, -40T), 13 SP seismometry Le-3D
Místo: severní Čechy - Polsko
Období: červenec 2006 – červenec 2008
Účel: studium struktury svrchního pláště transevropské přechovové zóny

  

Projekt WEBNET

Koordinátor sítě: J. Horálek
Instrumentace: 14 Vistec/Gaia, 14 Le3D
Místo: západní Čechy
Období: červen 2006 – červen 2008
Účel: monitorování zemětřesných rojů v západních Čechách

  

Projekt BOHEMA III

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 17 Vistec/Gaia, 5 STS-2, 11 Le3D, 11 širokopásmových seismometrů
Místo: Česká republika, Rakousko
Období: červen 2005 – září 2006
Účel: studium anizotropie svrchního pláště jižní části Českého masívu

 

Projekt BOHEMA II  (česko-německá spolupráce)

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 17 Vistec/Gaia, 5 STS-2, 11 Le3D, 11 širokopásmových seismometrů
Místo: Česká republika
Období: březen 2004 – červen 2005
Účel: studium anizotropie svrchního pláště severní části Českého masívu

 

Projekt RETREAT americko - italsko - česká spolupráce)

Koordinátor sitě: J. Plomerová, V. Babuška
Instrumentace: 10 Vistec/Gaia, 10 STS-2
Místo: Apeniny, Itálie
Období: podzim 2003 – podzim 2006
Účel: studium anizotropie svrchního pláště

 

Projekt BOHEMA (česko-francouzsko-německá spolupráce)

Koordinátor sítě: J. Plomerová, V. Babuška
Instrumentace: 6 Vistec/Jupiter, 2 CMG-3T, 1 CMG-40T, 3 CMG-3ESP
Místo: Česká republika
Období: září 2001 – leden 2003
Účel: studium anizotropie svrchního pláště západní části Českého masívu

 

Projekt MOSAIC (česko-francouzská spolupráce)

Koordinátor sítě: J. Plomerová
Instrumentace: 3 Vistec/Jupiter, 2 CMG-3T, 1 CMG-40T
Místo: Česká republika
Období: srpen 1998 – duben 1999
Účel: studium anizotropie svrchního pláště Českého masívu

 


Kontaktní osoba: Jan Šílený (jsi [AT] ig.cas.cz)