Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

VRAC

Seismologická stanice Vranov (VRAC)


Stanici Vranov (VRAC) vybudoval Ústav fyziky Země v Brně v blízkosti obce Vranov u Brna. Stanice je situována doprostřed lesa. Skalní podloží je v tomto místě tvořeno granodiority brněnského masivu.
Výstavba stanice byla zahájena v roce 1989, v roce 1990 byla uvedena do zkušebního provozu. V letech 1990 a 1991 byla zapojena do mezinárodního experimentu GSETT-2 a v letech 1995 až 1997 pak do mezinárodního experimentu GSETT-3. Po ukončení experimentu GSETT-3 byla globální síť stanic převzata Mezinárodním monitorovacím systémem CTBTO. Stanice VRAC je zařazena do Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO jako pomocná stanice AS26. Vybavení stanice VRAC bylo na počátku roku 2002 modernizováno a dne 25.11.2002 byla modernizovaná stanice certifikována.

Stanice je součástí České regionální seismické sítě.
Souřadnice: N49.3084 E16.5933
Nadmořská výška: 470 m
Seismometr: Širokopásmový seismometer STS-2 high-gain
Registrační systém: Quanterra Q330S
Vzorkovací frekvence: 40/100 Hz
Dynamický rozsah: 140 dB
Frekvenční rozsah: 0.02-120 s
Datový formát: CSS
Dostupná data: únor 1991 - dosud
Kontaktní osoba: Petr Špaček - petr.spacek@ipe.muni.cz