Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

NKC

Seismologická stanice Nový Kostel (NKC)


Stanice Nový Kostel je součástí lokální seismické pozorovací sítě WEBNET, kterou Geofyzikální ústav provozuje společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v seismicky aktivní oblasti Západních Čech. Pro tuto oblast je charakteristický častý výskyt zemětřesných rojů. Od r. 1998 je na stanici v provozu i velmi širokopásmový seismometrický seismometr STS-2. V r. 2003 byl na stanici instalován sensor na měření silných pohybů půdy Kinemetrics Episensor. Data jsou přenášena Internetem v reálném čase do Geofyzikálního ústavu. Stanice NKC je součástí České regionální seismické sítě.

Souřadnice: N50.2331 E12.4479
Nadmořská výška: 564 m
Seismometry: Širokopásmový sensor STS-2, krátkoperiodické SM-3, sensor na měření silných pohybů půdy Kinemetrics EpiSensor
Registrační systém: Q330S  (EarthData + SeisComP 2003-2010)
Vzorkovací frekvence: 20/100 Hz
Dynamický rozsah: 140 dB
Frekvenční rozsah: 0.02-120 s
Datový formát: miniSEED
Dostupná data: březen 1998 - dosud
Kontaktní osoba: Jan Zedník - jzd [AT] ig.cas.cz