Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Mapa

Seismické stanice provozované: Geofyzikálním ústavem (červeně), Ústavem fyziky Země MUNI Brno (modře), Ústavem Geoniky/TU Ostrava (zeleně)