Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

GOPC

Geodetická observatoř Pecný (GOPC)


Seismická stanice Pecný je součástí Geodetické observatoře Pecný, kterou provozuje Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby. Širokopásmový seismometr Guralp CMG-3TD je umístěn ve vrtu v hloubce 60m. Záznam je prováděn na PC programem Scream. Data jsou přenášena v reálném čase na katedru geofyziky MFF UK v Praze, do Geofyzikálního ústavu v Praze a do Evropského datového centra ORFEUS.


Souřadnice: N49.9140 E14.7870
Nadmořská výška: 545 m
Seismometr: Širokopásmový sensor Guralp CMG-3TD
Registrační systém: Gurlap scream server
Vzorkovací frekvence: 2,/20/100 Hz
Dynamický rozsah: 140 dB
Frekvenční rozsah: 0.02-360 s
Datový formát: GCF
Dostupná data: 2009 - dosud
Kontaktní osoba: Jakub Kostelecký - jakub.kostelecky@pecny.cz