Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Česká regionální seismická síť

Česká regionální seismologická síť


Česká regionální seismická síť se skládá z následujích stálých seismologických observatoří: Průhonice (PRU), Kašperské Hory (KHC), Nový Kostel (NKC), Panská Ves (PVCC), Dobruška/Polom (DPC), Úpice (UPC), Chvaleč (CHVC), Ostaš (OSTC), Praha (PRA), Pecný (GOPC), Příbram (PBCC), Český Krumlov (CKRC), Třešť (TREC), Králíky (KRLC), Ostrava-Krasné Pole (OKC), Vranov (VRAC), Moravský Beroun (MORC), Moravský Krumlov (KRUC) a Velká Javorina (JAVC).

Detailní popis stanic České regionální seismické sítě

Průhonice (PRU) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Kašperské Hory (KHC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Nový Kostel (NKC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Hora Sv. Kateřiny (HSKC), Geofyzikální ústav AVČR, Praha
Dobruška/Polom (DPC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Úpice (UPC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha / Hvězdárna Úpice
Chvaleč (CHVC) - Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha (vých. Čechy)
Ostaš (OSTC) - Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha (síť vých. Čechy)
Panská Ves (PVCC) - Geofyzikální ústav AV ČR Praha / Ústav fyziky atmosféry AVČR 
Zvíkov (ZVC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Český Krumlov (CKRC) - Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha
Praha (PRA) - Universita Karlova Praha
Geodetická observ. Pecný (GOPC) - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Zdiby
Třešť (TREC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha
Králíky (KRLC) - Králíky, Geofyzikální ústav AVČR Praha
Ostrava-Krásne Pole (OKC) - Technická Universita Ostrava / Ústav Geoniky AVČR Ostrava / Geofyzikální ústav AVČR Praha
Vranov (VRAC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno
Moravský Beroun (MORC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno/ GEOFON Potsdam
Moravský Krumlov (KRUC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno / ZAMG Vienna
Velká Javorina (JAVC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno / ZAMG Vienna

Další seismické stanice využívané seismickou službou

Skalice (SKAC) - 1. Geotermální Litoměřice a. s.
Anenský vrch (ANAC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Lipinka (LIPC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Lošov (LOSC) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Mutkov (MUTK) - Ústav fyziky Země Masarykovy University Brno (lok. síť Monet)
Stěbořice (STEB) - Ústav geoniky AVČR Ostrava (lok. síť Monet)
Kraslice (KRC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Květná (KVC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Lazy (LACW) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Studenec (STC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Vackov (VAC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (lok. síť Webnet)
Maruška (MAUC) - Geofyzikální ústav AVČR Praha (projekt AlpArray)


Tabulka seismických stanic
Kalibrační informace o stanicích
Mapa stanic
Aktuální seismogramy stanic České regionální seismické sítě

Více se o seismických observatořích dozvíte v článku Zemětřesení a seismologické observatoře (Jan Zedník, Axel Plešinger, Jana Pazdírková) ze speciálního čísla Časopisu československých fyziků č.4/2004 věnovaného geofyzikálnímu výzkumu.


Spolupracující instituce:

Vojenský geodetický a hydrometeorologický úřad, Dobruška - stanice DPC
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha - stanice PVCC
Hvězdárna v Úpici - stanice UPC
Technická Univerzita Ostrava + Ústav geoniky AV ČR, Ostrava - stanice OKC
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha - lokální seismická síť WEBNET