Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Dozorčí rada

Předseda: prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (AR AV ČR)

Místopředseda: Ing. Marcela Švamberková (GFÚ)

Členové:

Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA AV ČR)
prof. Ing. Pavel Novák, PhD. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Jan Vondrák, DrSc. (AsÚ AV ČR)

Tajemník:

PhDr. Hana Krejzlíková (GFÚ)

          Jednací řád Dozorčí rady