Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Přednáška o probíhající erupci sopky Agung

 

RNDr. ALEŠ ŠPIČÁK, CSc.

HROZÍ NIČIVÝ VÝBUCH VULKÁNU AGUNG?

 

Datum: 6. 12. 2017 od 17:00 hodin

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

 

Vulkán Agung na indonéském ostrově Bali je součástí rozsáhlého sopečného řetězce, do něhož mj. patří vulkány Krakatau a Tambora, proslulé ničivými erupcemi v 19. století. Letošní erupce vulkánu Agung, která započala 21. listopadu, ukončila více než 50 let trvající období klidu po ničivém výbuchu v r. 1963, nejsilnějším v Indonésii ve 20. století. Od poloviny září 2017 vykazoval vulkán výrazně zvýšenou seismickou aktivitu. Obavy z možné erupce vedly místní úřady k evakuaci desítek tisíc obyvatel okolních vesnic. Vlastní erupce započala 21. 11. 2017 a dosud vedla k několikadennímu uzavření mezinárodního letiště na Bali. Přednáška představí vulkán Agung v širším tektonickém kontextu, vrátí se k jeho erupci z r. 1963 a vysvětlí příčiny rozmanitosti záznamů seismické aktivity v uplynulých měsících. Posluchači se dále seznámí s obvyklými ničivými projevy sopečných erupcí, včetně jejich možných celoplanetárních důsledků, a se spolehlivými zdroji informací o aktuální vulkanické aktivitě.

Rezervujte si místo na adrese m.machackova@ig.cas.cz.

Přednášku lze zhlédnout také živě na youtube kanálu Akademie věd.

 

Obrázek: sopka Agung a seismický záznam ze dne 30. 11. 2017