Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Den země 2017

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se i letos zapojil do oslav Mezinárodního dne Země. V pátek 21. 4. 2017 seznamovali vědečtí pracovníci našeho ústavu děti ze základních škol se zajímavými geofyzikálními a geologickými jevy hravou formou. Akce se zúčastnili i odborníci z Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. a Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (PřF UK).

 

   

 
Přibližně 250 dětí z pražských i mimopražských škol přecházelo mezi stanovišti rozprostřenými před budovou Geofyzikálního ústavu AV ČR, uvnitř budovy i v našem geoparku. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet citlivost seismických detektorů, to když poskakovaly okolo seismometru a sledovaly křivky zaznamenaných otřesů. Sledovaly, jak při simulovaném pohybu litosférických desek padají domečky z kostek, když se najednou uvolní napětí a vznikne tak zemětřesení. 

 

    

 

V geoparku se dozvěděly více o přírodních magnetech a o informacích, které jsou zapsány v horninách. Mohly si také na vlastní oči prohlédnout řadu hornin, které utváří krajinu Česka. Mezi atrakcemi nesměl chybět téměř opravdový výbuch sopky. V budově Geofyzikálního ústavu se mohly zaposlouchat do dunivých zvuků vznikajících při zemětřesení a v přednáškovém sále s napětím sledovaly názorný pohyb litosférických desek v kouzelném přístroji zvaném „flašinet“ deskové tektoniky.

 

             


Kolegové z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR si pro děti přichystali tornádo v lahvi a ukázky vzniku některých meteorologických jevů. Odborníci z Astronomického ústavu AV ČR se dětem snažili ukázat v dalekohledu skvrny na slunci, zamračená obloha jim ale nepřála. Děti proto dalekohledem sledovaly střechy vzdálených pražských domů a divily se, že je možné si snímaný obraz vyfotit do mobilu. V experimentální laboratoři pracovníci Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky vyprávěli dětem o vzniku pískovcových bran a dokonce jim tento miliony let trvající proces dokázali předvést během několika minut.

 

                         


A jak vnímaly oslavy Dne země děti samotné? Eliška, která chodí třídy 4.A na škole Sunny Canadian International School, ví, že oslavy Dne země nám mají připomenout, že naši planetu je třeba chránit například tím, že budeme recyklovat. Štěpánovi ze stejné třídy se moc líbila tornáda v láhvi, Jasmine zase zaujalo vysvětlení, jak vznikají diamanty. Prvňáčkům ze základní školy Mikulova na Praze 4 se nejvíce líbila ukázka zemětřesení, díky které si už umí představit, proč při zemětřesení padají celé domy. Lukáš a Marek z 5.A ze základní školy Meterologická ocenili názornost ukázky výbuchu sopky, kdy vylétl do vzduchu písek, a ozvala se rána, při které poskočily i paní učitelky.

Všichni zúčastnění se shodli, že příští rok navštíví akci Den země určitě znovu. Neváhejte se k nim přidat. Budeme se příští rok těšit na viděnou!

Ing. Miroslava Macháčková