Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-07

Obr. 7 Mapa současného rozložení litosferických desek s vyznačením typu deskového rozhraní.

Vyznačení plošného rozsahu a názvy současných litosferických desek na mapě dnešního světa.

obrázek předchozí - další