Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Země-obrázek-02

Obr. 2 Složení kontinentální (vlevo) a oceánské (vpravo) litosféry.

 Složení litosféry

obrázek předchozí - další