Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

vývoj českého masívu obrázek 04

Obr. 4 Současný reliéf Českého masívu a sousedních tektonických jednotek.

reliéf Českého masívu

obrázek předchozí - další