Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Poděkování

Za zprostředkování darů a poskytnutí vzorků děkujeme firmám a jednotlivcům

firma Krákorka a.s., Červený Kostelec
vzorek U5 pískovec, lom Lány
vzorky U8, U9 pískovce, Krákorka, Červený Kostelec u Náchoda

firma Kokam, s.r.o., Kocbeře
vzorek U6 pískovec a slepenec, lom Vyhnánov

ing. J. Fischer
U5, U6

firma Sokolovská uhelná a.s.
vzorek U7 slepenec, U10 prokřemenělé kmeny, Sokolovská uhelná pánev

Kamenolom KUBO s.r.o., Malé Žernoseky
vzorek V11 ryolit, lom Malé Žernoseky

firma DOBET s.r.o.
vzorek V12 Fonolit, Ústí nad Labem (lom Mariánská hora)

firma TARMAC CZ a.s.
vzorky V13 Olivinický čedič, Smrčí a V14 Melafyr, Bezděčín

firma Weiss s.r.o., Děčín
vzorek V5 čedič, lom Soutěsky

firma Agir s.r.o.
vzorek P2 mramor,lom Skoupý

firma OMYA a.s.
vzorek P3 mramor, P4 kvarcit, lom Smrčník

firma Kámen a písek, s.r.o.
vzorek P5 granulit, lom Plešovice

firma Colas cz, a.s.
vzorek P6 ortorula-amfibolit, lom Křoví

Obecní úřad Svojanov
vzorek P11 svor, P12 amfibolit, lom Svojanov

Obecní úřad Krabovice-Úhrov
vzorek V4 peridotit, lom Úhrov

 

JUDr. Pavel Kavínek, Rtišovice
vzorek SP1 syenit, Rtišovice

Prof. Dr. Joseph J. Kohn, Princeton University
vzorek SP3 granodiorit, Smolotely

Zastupitelstvo obce Dolní hbity
vzorek SP5 dioritový porfyr, Dolní Hbity-Jelence

RNDr. Jan Kozák, Praha
vzorek SP6 granodorit, SP9 granodorit, Maková Hora

Průmysl Kamene, a.s., Petr a Pavel Kolínovi
vzorek SP7 granit/žula, Blatná-Slatina

Antonín Soják, Smolotely
vzorek SP8 granodorit, Smolotely

Výběr a dovezení vzorků V6, V7, V8, V9 a V10 ze Slovenské republiky zprostředkoval
RNDr. Ladislav Šimon, Ph.D., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.