Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Informační texty

Země - dynamická planeta

Text seznamuje návštěvníky s příčinami a důsledky geologických procesů probíhajících v měřítku celého zemského tělesa. Dozvíte se, proč někde máme sopky a horniny s nimi spojené, proč jinde máme hluboké mořské příkopy a jim odpovídající horniny a jinde zase vysoká pohoří opět s pro ně typickými horninami.
Stáhnout ve formátu PDF: poster (3,15 MiB) nebo náhled ve formátu GIF: poster (782 kiB)

Horniny

Tento text vám řekne, jakým způsobem a kde jednotlivé typy hornin vznikají, a to vždy pro každou ze tří hlavních skupin hornin, pro horniny vyvřelé, přeměněné a usazené.
Stáhnout ve formátu PDF: poster (19,4 MiB) nebo náhled ve formátu GIF: poster (2,33 MiB)

Vývoj Českého masívu

V kostce shrnuje geologický vývoj našeho území právě z onoho „dynamického“ hlediska vysvětleného v textu Země – dynamická planeta.
Stáhnout ve formátu PDF: poster (376 kB) nebo náhled ve formátu GIF: poster (3,48 MB)

Kámen mudrců ( stáhnout ve formátu PDF - 882 kB)

Hra-kvíz kterou si můžete zahrát v našem geoparku.

Pokud nerozumíte některým pojmům z geologie, můžete nahlédnout do slovníčku
nebo zjednodušené stratigrafické tabulky.