Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-16

Obr. 16 Zkamenělé bahenní praskliny v pískovcích a prachovcích triasové stáří (cca 200 - 250 mil. let) z podkrkonošské pánve. (Jako měřítko slouží geologické kladívko, délka  40 cm).

 Zkamenělé bahenní praskliny v prachovcích triasové stáří z podkrkonošské pánve.

obrázek předchozí - další