Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Navigace:

Horniny-obrázek-15

Obr. 15 Detail písčitojílovité horniny usazené působením přílivu a odlivu. Zřetelné je z toho plynoucí střídání světlých (hrubších, písčitějších) a tmavých (jemnějších, jílovitějších) vrstviček. Písčité vrstvičky se usazují jako čeřiny při přílivovém resp. odlivovém proudění. Tmavé jílovité vrstvičky se usazují ze suspenze v klidném období mezi přílivem a odlivem. Souvrství Dakota (94 mil. let), křída, ve státě Utah, USA. Šířka vzorku je cca 10 cm.

 Detail horniny usazené působením přílivu a odlivu.

obrázek předchozí - další